Aylar: Aralık 2017

Daha sahabeden itibaren hadis ehli-rey ehli ayrışması kendini belli etmeye başlamıştır. Sahabede hadis ehli, rivayete tam teslim anlamında, rey ehlinde ise Kur’an ve sünnetin özü ve ruhuna uygun olarak yorumlanması…